Årsmøtedokumenter

Årsmøteinnkallinger

Innkalling årsmøte og årsberetning for 2020 er sendt ut til alle. Den er også tilgjengelig her.

Årsberetning 2020 - Møtedato 24/6 2021

 

Her ligger årsberetninger for tidligere år:

Årsberetning 2019 - Møtedato 9/6 2020

Årsberetning 2018 - Møtedato 6/3 2019

Årsberetning 2017 - Møtedato 21/3 2018

Årsberetning 2016 - Møtedato 29/3 2017

Årsberetning 2015 - Møtedato 30/3 2016

Årsberetning 2014 - Møtedato 24/3 2015

Årsberetning 2013 - Møtedato 25/3 2014

Årsberetning 2012 - Møtedato 20/3 2013

Årsberetning 2011 - Møtedato 15/3 2012

Årsmøteprotokoller

Årsmøteprotokoller:

 

Protokoll årsmøte 2022 - møtedato 21/4 2022

Protokoll årsmøte 2021 - møtedato 24/6 2021 

Protokoll årsmøte 2020 - møtedato 9/6 2020

Protokoll årsmøte 2019 - møtedato 6/3 2019 

Protokoll årsmøte 2018 - møtedato 21/3 2018

Protokoll årsmøte 2017 - møtedato 29/3 2017

Protokoll årsmøte 2016 - møtedato 30/3 2016

Årsregnskap for 2017

Her er detaljert regnskap for året 2017

Årsregnskap 2017

Årsregnskap for 2016

Her er detaljert regnskap for året 2016

Årsregnskap 2016

Årsregnskap 2015

Årsregnskapet for 2015 er sendt ut til alle medlemmer, men du kan også finne det her:

  

Nyeste kommentarer