Styret i Garasjesameiet

Styret 2014/2015


Styret består av Styreleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.

Styrets medlemmer 2019/2020 er:


Styreleder:         Stein Erik Østlie, HB 27
Styremedlem/
kasserer:
             Ingrid Tveter, HB 42
Styremedlem:     Nils Storødegård, HB 49
Varamedlem:       Brede Andreassen,  HB 63

Garasjesameiet har egen e-postadresse: garasje@hovinbakkenvel.com

Styrets sammenseting blir valgt på Årsmøte som avholdes medio mars/april. 

Nyeste kommentarer