Aktuelle saker fra garasjesameiet

Skattemeldingen 2021 - Andel fellesgjeld

Her finner du dokumentasjon fra styret i forhold til andel fellesgjeld og -kostnad pr. eierdel for 2021.

Beløpet er ikke rapportert inn og må føres inn av hver enkelt. Hvis dette er oppgitt tidligere kan det hende at bløp er ført inn, men disse må i de fleste tilfeller da korrigeres. Følg veiledningen for utfylling av skattemeldingen å finne korrekt plass å føre dette.

Dokumentasjon finner du her: 

Andel fellesgjeld

 

Styret

Fakturering lading

Dette gjelder for de som lader med Easee ladestasjon:

Fakturering av lading med ladestasjon gjøres sammen med felleskostnadene. Det vil si at det ikke kommer noen separat faktura på lading. Prisen er 2,00 kr/kWt fra 1/1 2022 og det er ingen abonnementsavgift. Lading faktureres månedlig, fra den 1. til og med den siste i hver måned. 

De som har oppgitt e-post til sameiet vil kunne få faktura som e-faktura eller pdf-faktura på e-post

Når vi gjør det på denne måten så har styret bedre kontroll på faktureringen, og vi kan lettere følge opp ev. manglende innbetaling.

Nye fjernkontroller til garasjeportene

Vi har fått noen spørsmål om nye fjernkontroller til portene. Portspesialisten på Sørumsand (samme firma som utfører servicen på portene) selger også fjernkontroller. Ved å følge denne linken: https://portspesialisten.com/fjernkontroll/liftmaster-tx4unif/ så kommer du til fjernkontrollen som erstatter den originale. Dette er den nye versjonen av den fjernkontrollen som ble levert sammen med portene. Programmering er meget enkelt, følger med skriv. Styret kan også bistå med programmering hvis ønskelig. Bare ta kontakt.

Oppdatering av medlemsinformasjon

Garasjesameiet er til enhver tid avhengig av å ha riktig informasjon om medlemmene. Vi har derfor laget et enkelt elektronisk skjema som kan sendes inn til oss for å oppdatere denne informasjonen.

 

Skjemaet finner du her: Medlemsinformasjon  eller du kan scanne QR-koden 

Bestilling av ladeboks og aktivering av ladekonto

For å kunne lade elbil eller ladbar hybrid forutsettes det at det monteres en ladeboks/lader/veggboks (kjært barn har mange navn) i stedet for "dummyboksen" som er montert i garasjene. Lenken under forklarer nærmere hvordan ladeboks bestilles og hvordan den aktiveres når den er montert. Ta kontakt med styret når den er bestillt slik at vi kan få registrert den riktig i systemt.

Nettbutikken finner du her: Flowe Nettbutikk (oppdatert 27/8 2020)

Det er viktig å bestille laderen som er beregnet for borettslag/sameie. Prisen skal være 13895,- pluss frakt. 

Hvordan aktivere ladekontoen? . Link til nettside for å opprette ladekonto finner du her: Easee Cloud

Bruk av strøm i garasjene

Styret i sameiet ønsker med denne informasjonen å klargjøre noen praktiske saker i forbindelse med bruk av strøm i garasjene.

Elektriske biler og ladbare hybridbiler

Styret vil presisere at stikkontaktene i garasjene ikke er dimensjonert for lading av elbiler og ladbare hybrider. Det er derfor ikke tillatt å bruke kontaktene til dette formålet. Det er innstallert forberedelse for Easee ladebokser i alle garasjer. Alle som skal lade en av nevnte biltyper må kjøpe slik ladeboks. Ladeboksen/laderoboten bestilles via denne nettbutikken: Flowe Nettbutikk. Når ladeboks er montert blir det da fakturert lading etter forbruk. Systemet fordeler selv effekt til de som lader samtidig. Maks ladeeffekt er 32A, minimum er 5A (hvis alle lader samtidig).

Motor- og kupevarmer

Det elektriske anlegget i garasjene er bygget opp litt annerledes enn det vi hadde i de gamle. Det er  beregnet et maksimalt forbruk over tid pr. garasjeenhet på ca. 1300W. Det vil si at det i de fleste tilfeller kun kan brukes motorvarmer og IKKE kupevarmer, eller motsatt (kun kupevarmer) hvis kupevarmeren har en effekt på 1300W eller mindre. Tidligere hadde vi en strømmåler pr. enhet, nå har vi kun èn på hele garasjeanlegget. Dette gjør at vi sparer store summer i abonnemenstavgift. Strømmen er inkludert i den månedlige prisen, og er regnet ut fra et gjennomsnittlig forbruk de siste år.

Elektriske garasjeporter

Ved problemer med de elektriske garasjeportene ber vi om det tas kontakt med styret i Garasjesameiet på garasje@hovinbakkenvel.com . Vi vil så ta en vurdering på om vi må kontakte servicepersonell eller om det er noe som vi selv kan ordne.

Avtalegiro

Det er ønskelig at alle går over til avtalegiro fordi dette letter arbeidet med fakturaene vesentlig. Det er gjort klart for dette i alle nettbanker. Det er mange som allerede har inngått slik avtale, men det er noen som gjenstår. Disse oppfordres herved til å inngå avtalegiroavtale. De som har allerede har gjort dette får ikke lengre papirfaktura.

Nyeste kommentarer